ERV

ERV

ERV ska vara bäst på att ge resenärer trygghet före, under och efter resan genom unik service över hela världen.

ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade.

ERV i Sverige försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 15 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen.

ERV tillhandahåller även specialförsäkringar för klockor och smycken och de försäkrar över 600 000 skol- och förskolebarn. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag och riskbärare.

ERV-Reseförsäkringar