Insplanet

Insplanet

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom www.insplanet.com.

De hjälper tusentals personer dagligen att se över, jämföra och köpa försäkringar, lån och elavtal.

Samtliga av deras försäkringsrådgivare är upptagna i Finansinspektionens register över försäkringsförmedlare.

Insplanets rådgivning och deras förmedlingstjänster är kostnadsfria. Det är samma pris på de produkter de förmedlar oavsett om du köper via Insplanet eller om du går direkt till deras leverantörer och samarbetspartners.

Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.