SBM Fordon

SBM levererar trygghetslösningar till fordonsägare via en mix av skadeförebyggande produkter och tjänster med allriskförsäkring. Med deras egenutvecklade enkla och beprövade metod har vi sedan 1994 hjälpt över 1 miljon bilägare att stöldskyddsmärka sina bilar.

Stöldförebyggande fordonsmärkning rekommenderas av bland annat de svenska försäkringsbolagen, Trafikförsäkringsföreningen, Brottsförebyggande rådet, Svenska Stöldskyddsföreningen och andra stöldförebyggande organisationer samt polis och tull.

SBM ingår sen 2008 tillsammans med systerföretaget mySafety AB i koncernen mySafety Group AB. Liksom SBM arbetar mySafety med vardagssäkerhet, men bilägaren och bilägandet står inte i fokus utan individen - www.mysafety.se